TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Mẫu làm khóa luận tốt nghiệp
01/09/2016

Sinh viên có thể tham khảo các mẫu phục vụ cho việc thực hiện đề tài và luận văn sau:

  1. Phiếu đăng ký đề tài do Khoa đề xuất – Download
  2. Mẫu đề xuất đề tài của SV – Download
  3. Phiếu theo dõi quá trình làm luận văn – Download
  4. Nhiệm vụ luận văn, ĐA Chuyên ngành – Download
  5. Mẫu viết báo cáo luận văn tốt nghiệp hoặc đồ án chuyên ngành – Download
  6. Mẫu nhận xét  luận văn và ĐACN – Download 01; Download 02
Đơn vị liên kết