TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
chuynmuccodientu
Chương trình khung ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử (Khóa 13)
03/04/2017

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

 

Trình độ đào tạo: Đại học
Loại hình đào tạo: Chính quy
Ngành đào tạo: Công nghệ Cơ điện tử (ĐHCQ – K13)
Tên tiếng Anh: Mechantronic Engineering Technology
Mã ngành: D52510203

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo là 136 tín chỉ (không tính giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất)

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết