TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Ngành Công nghệ Chế tạo máy

Ngành Công nghệ Chế tạo máy

 

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình ngành công nghệ Chế tạo máy đã xác định mục tiêu đào tạo là đạt được những thành quả mà chúng ta mong đợi sinh viên ra trường làm được trong vòng 5 năm sau khi tốt nghiệp. Chúng ta hy vọng rằng sinh viên tốt nghiệp trong vòng 5 năm của chúng ta  sẽ đạt được những mục tiêu sau

– Có khả năng phân tích các tài liệu kỹ thuật hoặc/và sản phẩm mẫu để áp dụng vào công nghệ chế tạo máy.

– Giao tiếp kỹ thuật hiệu quả và làm việc tốt trong các nhóm dự án để phát triển công ty.

– Có đạo đức nghề nghiệp và liên tục theo đuổi sự phát triển chuyên môn.

2. Chương trình khung các khóa ngành Công nghệ Chế tạo máy

 a. Chương trình khung ngành Công nghệ Chế tạo máy (Khóa 12)

 b. Chương trình khung ngành Công nghệ Chế tạo máy (Khóa 13)

 c. Chương trình khung ngành Công nghệ Chế tạo máy (Khóa 14)

3. Tỷ lệ sinh viên nhập học và tốt nghiệp

Ngành Công nghệ Chế tạo máy

Khóa
K6 K7 K8 K9 K10
Năm đào tạo
(2010 – 2014) (2011 – 2015) (2012 – 2016) (2013 – 2017) (2014 – 2018)
Số sinh viên nhập học
 129 18 226
Số sinh viên tốt nghiệp
 87 12 19

Đơn vị liên kết