TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Ngành Công nghệ Chế tạo máy

Ngành Công nghệ Chế tạo máy

 

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình ngành công nghệ Chế tạo máy đã xác định mục tiêu đào tạo là đạt được những thành quả mà chúng ta mong đợi sinh viên ra trường làm được trong vòng 5 năm sau khi tốt nghiệp. Chúng ta hy vọng rằng sinh viên tốt nghiệp trong vòng 5 năm của chúng ta  sẽ đạt được những mục tiêu sau

– Phân tích được các tài liệu kỹ thuật hoặc/và  sản phẩm mẫu để áp dụng hiệu quả vào lĩnh vực công nghệ chế tạo máy.

– Giao tiếp kỹ thuật hiệu quả và làm việc tốt trong các nhóm dự án để phát triển công ty.

– Có đạo đức nghề nghiệp và liên tục theo đuổi sự phát triển chuyên môn.

 

2. Chuẩn đầu ra

S.O.1: Có khả năng áp dụng kiến ​​thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật phù hợp với sự phân tích, thiết kế ứng dụng, phát triển, thực hiện hoặc giám sát các quy trình chế tạo, các hệ thống sản xuất, hoặc việc chế tạo các chi tiết máy.

S.O.2: Có khả năng thiết kế các hệ thống, các chi tiết, hoặc các quy trình đáp ứng các nhu cầu cụ thể cho các vấn đề kỹ thuật phù hợp với ngành Công nghệ Chế tạo máy.

S.O.3: Có khả năng giao tiếp bằng văn viết, bằng lời nói và bằng đồ họa trong các môi trường làm việc kỹ thuật và phi kỹ thuật; có khả năng xác định và sử dụng tài liệu kỹ thuật phù hợp.

S.O.4: Có khả năng thực hiện các kiểm thử tiêu chuẩn, đo lường và thí nghiệm; và có khả năng  phân tích và giải thích kết quả thực nghiệm để cải tiến các quy trình.

S.O.5: Có khả năng làm việc hiệu quả với vai trò là một thành viên cũng như một người đứng đầu trong các nhóm kỹ thuật;

 

3. Bảng tổng hợp số liệu sinh viên nhập học và sinh viên tốt nghiệp hằng năm

Ngành Công nghệ Chế tạo máy

STT
NĂM
NĂM HỌC
SỐ SINH VIÊN NHẬP HỌC
SỐ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP
1 2019 2019-2020 139 0
2 2018 2018-2019 175 0
3 2017 2017-2018 176 0
4 2016 2016-2017 115 0
Chú thích:
  1. Số liệu sinh viên nhập học được thống kê từ học kỳ mùa thu (Học kỳ 1) trong mỗi năm học tương ứng
  2. Số liệu sinh viên tốt nghiệp được tính tổng số các em tốt nghiệp đợt tháng 8 và tháng 12 của năm được chỉ định và các em tốt nghiệp vào tháng 6 của năm kế tiếp. Tuy nhiên, sinh viên khóa đầu tiên của ngành chế tạo máy này nhập học vào năm 2016 và đến tháng 6 năm 2020 mới có một số sinh viên tốt nghiệp cho ngành này.

4. Chương trình khung các khóa ngành Công nghệ Chế tạo máy

 a. Chương trình khung ngành Công nghệ Chế tạo máy (Khóa 12)

 b. Chương trình khung ngành Công nghệ Chế tạo máy (Khóa 13)

 c. Chương trình khung ngành Công nghệ Chế tạo máy (Khóa 14)


Đơn vị liên kết