TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử
chuynmuccodientu
Ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tự đã xác định mục tiêu đào tạo là đạt được những thành quả mà chúng ta mong đợi sinh viên ra trường làm được trong vòng 5 năm sau khi tốt nghiệp. Chúng ta hy vọng rằng sinh viên tốt nghiệp trong vòng 5 năm của chúng ta sẽ đạt được những mục tiêu sau:

– Có khả năng phân tích vấn đề kỹ thuật và thiết kế các hệ thống cơ điện tử trong công nghiệp

– Giao tiếp kỹ thuật hiệu quả và làm việc tốt trong các nhóm dự án.

– Có đạo đức nghề nghiệp và liên tục theo đuổi sự phát triển chuyên môn.

2. Chuẩn đầu ra

S.O.1: Có khả năng áp dụng kiến ​​thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật phù hợp với ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử;

S.O.2: Có khả năng thiết kế các hệ thống, các chi tiết, hoặc các quy trình đáp ứng các nhu cầu cụ thể cho các vấn đề kỹ thuật phù hợp với ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử;

S.O.3: Có khả năng giao tiếp bằng văn viết, bằng lời nói và bằng đồ họa trong các môi trường làm việc kỹ thuật và phi kỹ thuật; có khả năng xác định và sử dụng tài liệu kỹ thuật phù hợp;

S.O.4: Có khả năng thực hiện các kiểm thử tiêu chuẩn, đo lường và thí nghiệm; và có khả năng  phân tích và giải thích kết quả thực nghiệm để cải tiến các quy trình;

S.O.5: Có khả năng làm việc hiệu quả với vai trò là một thành viên cũng như một người đứng đầu trong các nhóm kỹ thuật.

3. Chương trình khung các khóa ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử

b. Chương trình khung ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử (Khóa 13)

b. Chương trình khung ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử (Khóa 14)

4. Tỷ lệ sinh viên nhập học và tốt nghiệp

Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tự

Khóa
K6 K7 K8 K9 K10
Năm đào tạo
(2010 – 2014) (2011 – 2015) (2012 – 2016) (2013 – 2017) (2014 – 2018)
Số sinh viên nhập học
Số sinh viên tốt nghiệp

Đơn vị liên kết