TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí

Ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí đã xác định mục tiêu đào tạo là đạt được những thành quả mà chúng ta mong đợi sinh viên ra trường làm được trong vòng 5 năm sau khi tốt nghiệp. Chúng ta hy vọng rằng sinh viên tốt nghiệp trong vòng 5 năm của chúng ta  sẽ đạt được những mục tiêu sau:

– Có khả năng phân tích vấn đề kỹ thuật và thiết kế các hệ thống cơ khí theo xu hướng nền công nghiệp 4.0

– Giao tiếp kỹ thuật hiệu quả và làm việc tốt trong các nhóm dự án.

– Có đạo đức nghề nghiệp và liên tục theo đuổi sự phát triển chuyên môn.

2. Chuẩn đầu ra

S.O.1: Có khả năng áp dụng kiến ​​thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật phù hợp với ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí.

S.O.2: Có khả năng thiết kế các hệ thống, các chi tiết (bộ phận) hoặc các quy trình đáp ứng các nhu cầu cụ thể cho các vấn đề kỹ thuật phù hợp với ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí.

S.O.3: Có khả năng giao tiếp bằng văn bản, bằng lời nói và bằng đồ họa trong các môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; và có khả năng xác định và sử dụng tài liệu kỹ thuật phù hợp.

S.O.4: Có khả năng thực hiện các thử nghiệm, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn ; và có khả năng  phân tích và giải thích kết quả thực nghiệm để cải tiến các quy trình.

S.O.5: Có khả năng làm việc hiệu quả giống như một thành viên cũng như một người lãnh đạo trong các nhóm kỹ thuật.

3. Chương trình khung các khóa ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí

b. Chương trình khung ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí (Khóa 13)

b. Chương trình khung ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí (Khóa 14)

4. Tỷ lệ sinh viên nhập học và tốt nghiệp

Ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí

Khóa
K6 K7 K8 K9 K10
Năm đào tạo
(2010 – 2014) (2011 – 2015) (2012 – 2016) (2013 – 2017) (2014 – 2018)
Số sinh viên nhập học
228 148 296 299
Số sinh viên tốt nghiệp
172  117 118 32

Đơn vị liên kết