TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí

Ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí đã xác định mục tiêu đào tạo là đạt được những thành quả mà chúng ta mong đợi sinh viên ra trường làm được trong vòng 5 năm sau khi tốt nghiệp. Chúng ta hy vọng rằng sinh viên tốt nghiệp trong vòng 5 năm của chúng ta  sẽ đạt được những mục tiêu sau:

– Phân tích được các vấn đề kỹ thuật và thiết kế được các hệ thống cơ khí theo xu hướng nền công nghiệp 4.0

– Giao tiếp kỹ thuật hiệu quả và làm việc tốt trong các nhóm dự án.

– Có đạo đức nghề nghiệp và liên tục theo đuổi sự phát triển chuyên môn.

 

2. Chuẩn đầu ra

S.O.1: Có khả năng áp dụng kiến ​​thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật phù hợp với ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí.

S.O.2: Có khả năng thiết kế các hệ thống, các chi tiết (bộ phận) hoặc các quy trình đáp ứng các nhu cầu cụ thể cho các vấn đề kỹ thuật phù hợp với ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí.

S.O.3: Có khả năng giao tiếp bằng văn bản, bằng lời nói và bằng đồ họa trong các môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; và có khả năng xác định và sử dụng tài liệu kỹ thuật phù hợp.

S.O.4: Có khả năng thực hiện các thử nghiệm, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn ; và có khả năng  phân tích và giải thích kết quả thực nghiệm để cải tiến các quy trình.

S.O.5: Có khả năng làm việc hiệu quả giống như một thành viên cũng như một người lãnh đạo trong các nhóm kỹ thuật.

 

3. Bảng tổng hợp số liệu sinh viên nhập học và sinh viên tốt nghiệp hằng năm

Ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí

STT
NĂM
NĂM HỌC
SỐ SINH VIÊN NHẬP HỌC
SỐ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP
1 2019 2019-2020 276 0
2 2018 2018-2019 153 162
3 2017 2017-2018 204 114
4 2016 2016-2017 181 153
5 2015 2015-2016 447 239
Chú thích:
  1. Số liệu sinh viên nhập học được thống kê từ học kỳ mùa thu (Học kỳ 1) trong mỗi năm học tương ứng
  2. Số liệu sinh viên tốt nghiệp được tính tổng số các em tốt nghiệp đợt tháng 8 và tháng 12 của năm được chỉ định và các em tốt nghiệp vào tháng 6 của năm kế tiếp.

4. Chương trình khung các khóa ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí

Đơn vị liên kết