TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Các công trình nghiên cứu của PGS.TS Phan Chí Chính
25/04/2018
gv-chinh

Giảng viên Khoa Cơ khí – Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM

Email: phanchichinh@iuh.edu.vn

Tel: 0918.140.123

A. Giáo trình đã xuất bản

 1. Hệ thống điều khiển quá trình, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2010

B. Các đề tài nghiên cứu khoa học

 1. Nghiên cứu sử dụng đa phương tiện thiết kế giáo trình có mô tả động và bài giảng môn nguyên lý cắt kim loại, 2006
 1. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển dùng PLC để điều khiển truyền dẫn thủy lực cho máy chấn vòm tôn sóng tự động đạt bước chấn và bán kính vòm, 2006
 1. Xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp nghề cắt gọt kim loại lên đại học kỹ thuật cơ khí, 2009
 1. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và lắp đặt cửa tự động, 2007
 1. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và chuyển giao công nghệ máy chấn vòm tôn sóng, 2007
 1. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và chuyển giao công nghệ dây truyền thiết bị sản xuất xà gồ từ thép lá cuộn, 2008
 1. Nghiên cứu thiết kế bài giảng điện tử môn học Nguyên lý máy, 2009
 1. Nghiên cứu định hướng tầm nhìn và xứ mệnh trong chiến lược phát triển trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM, 2009
 1. Nghiên cứu định hướng phát triển Công nghiệp tỉnh bến tre giai đoạn 2011-2015, 2010
 1. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo chuyển đổi trực tiếp dầu thực vật làm nhiên liệu cho động cơ Diesel, 2010
 1. Hoàn thiện thiết kế và công nghệ chế tạo hệ thống thiết bị tự động quấn, lống dây vào rãnh stator động cơ điện công nghiệp công suất từ 0.4kw-7.5kw, 2011
 1. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống Cabin-Cáp- Đu trượt (CCD) thoát hiểm cho nhà cao tầng trường DDH Công Nghiệp TP.HCM, 2016

C. Các bài báo khoa học và báo cáo khoa học

 1. Tăng Huy, Phan Chí Chính, Nghiên cứu hiệu quả tối đa công suất cắt trên máy phay CNC ba trục, TC Khoa học &Công nghệ – 4 trường ĐH (BK), 1996
 1. Phan Chí Chính, Tận dụng lượng chạy dao khi phay khuôn mẫu, TC Công Nghiệp, 1997
 1. Phan Chí Chính, Kiểm tra chủ động và hệ thống điều khiển thích nghi quá trình phay khuôn, TC Công Nghiệp, 1998
 1. Phan Chí Chính, Tiếp cận công nghệ CNC, TC Công nghiệp nặng, 1995
 1. Tăng Huy, Phan Chí Chính, Giải thuật xác dịnh lượng chạy dao hợp lý cho việc lập trình NC để phay khuôn mẫu, Tuyển tập công trình KH – 40 năm thành lập trường ĐHBKHN, 1996
 1. Phan Chí Chính, Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy tự động cuốn dây trục đứng, TC Cơ khí Việt Nam, 2011
 1. Vũ Ngọc Pi, Phan Chí Chính, A Study on Cost Optimization of Steel Shot Blasting Systems, Applied Mechanics and Materials, 2011
 1. Phan Chí Chính, Cơ sở thực nghiệm tạo hình vòm để xây dựng chương trình điều khiển, TC Công Nghiệp, 2009
 1. Phan Chí Chính, Nghiên cứu thiết kế- chế tạo máy tự động lồng dây động cơ điện công suất từ 0,4kw đến 7.5kw, TC Công nghiệp, 2011
 1. Phan Chí Chính, Nghiên cứu mô phỏng để khảo sát dòng chảy phun ép nhựa trong thiết kế khuôn, TC Cơ Khí Việt Nam, 2011
 1. Phan Chí Chính, Từ những vấn đề lý thuyết trong “điều khiển chuyển động máy” đến việc nghiên cứu thiết lập chế độ điều khiển tự động máy chấn vòm tôn sóng, Tuyển tập hội thảo toàn quốc về giảng dạy Nguyên lý Chi tiết máy 5/2008, 2008
 1. Ngô Như Khoa, Dương Văn Đồng, Phan Chí Chính, Một số kết quả tính toán và thực nghiệm trong thiết kế turbine gió trục đứng đẳng hướng gió, Tuyển tập hội thảo cơ học vật rắn biến dạng toàn quốc lần thứ 10, 2010
 1. Phan Chí Chính, Thiết kế – chế tạo máy quấn dây tự động trục ngang, TC Công nghiệp, 2011
 1. Phan Chí Chính, Đào tạo nguồn nhân lực cơ khí đáp ứng nhu cầu xã hội, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học công nghệ Cơ khí chế tạo toàn quốc lần thứ 2- 18/11/2009, 2010

Các bài báo và báo cáo ở hội nghị, hội thảo có tính chất hoạt động khoa học công nghệ; Hội nghị Khoa học trường và các bài tham gia hoạt động khoa học công nghệ đăng trong các ấn phẩm của trường

 1. Phan Chí Chính, Bàn về phương pháp dạy và học tích cực trong giáo dục kỹ thuật và đào tạo kỹ năng cung cấp nguồn nhân lực công nghệ cao (Hội thảo quốc gia trong “Tuần Khoa học –Công nghệ và Giáo dục Đại học”), Kỷ yếu hội thảo quốc gia “Giáo dục và đào tạo Đại học –Cao đẳng với việc đáp ứng nhu cầu nhân lực cho công nghiệp TP.HCM”, 2004
 1. Phan Chí Chính, Nghiên cứu xây dựng giáo trình điện tử và thiết kế trình chiếu bài giảng nguyên lý cắt kim loại sử dụng đa phương tiện, Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần 1 trường ĐH Công nghiệp TPHCM, 2005
 1. Phan Chí Chính, Robocon – sân chơi của các ý tưởng và giải pháp điều khiển, Công nghệ và đào tạo – Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, 2005
 1. Phan Chí Chính, Lê Vũ Hải, Xây dựng mô hình thực nghiệm cho ngành Cơ điện tử trong điều kiện Việt Nam, Công nghệ và đào tạo – Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, 2005
 1. Phan Chí Chính, Nghiên cứu xây dựng cơ sở học liệu điện tử để giảng dạy và học tập cho các ngành kỹ thuật, Công nghệ và đào tạo – Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, 2006
 1. Phan Chí Chính, Nghiên cứu cơ cấu công nghiệp tỉnh Bến Tre, Kỷ yếu hội thảo khoa học”Nghiên cứu định hướng phát triển kinh tế tỉnh Bến Tre 2011-2015, 2010

 

Đơn vị liên kết