TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Các công trình nghiên cứu của TS. Châu Minh Quang
01/06/2020
gv-quang

Trưởng Khoa Cơ khí – Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM

Email: chauminhquang@iuh.edu.vn

Tel: 0919.401.724

   Các công trình nghiên cứu cập nhật tại Google Scholar

 1. M.Q. Chau, X. Han, Y.C. Bai and C. Jiang. A structural reliability analysis method based  on radial basis function. CMC: Computers, Materials & Continua, Vol. 27, No. 2, pp. 128-142, 2012.
 1. M.Q. Chau, A. T. Nguyen and P. D. Nguyen. Implementation of Three Dimensional Euler Solver. Dai hoc Dien luc Ha Noi, No1, 2007.
 1. M.Q. Chau, X. Han, C. Jiang and  Y.C. Bai. An Efficient PMA-Based Reliability Analysis Technique using Radial Basis Function. Engineering Computations, Vol. 31, Iss.
 1. Ngô Thanh Quyền, Châu Minh Quang. Điều khiển WCMAC tự tổ chức cho cánh tay robot làm sạch bình ngưng. Tạp chí Công nghiệp, Số 1(13) , pp18-30, năm 2014.
 1. T. N. Tran, X. Han and M. Q. Chau. Theoretical prediction and crashworthiness optimization of multi-cell square tubes under oblique impact loading. International Journal of Mechanical Sciences 89 (2014) 177–193 (SCI), 2014.
 1. T. N. Tran, X. Han ad M. Q. Chau. Crushing analysis and numerical optimization of angle element structures under axial impact loading. Composite Structures 119 (2015) 422–435 (SCI), 2014.
 1. Dinh Anh Tuan Tran, Youming Chen, Minh Quang Chau, Baisong Ning. A robust online fault detection and diagnosis strategy of centrifugal chiller systems for building energy efficiency. Energy and Buildings 108 (2015) 441–453 , 2015.
 1. NhatTan Nguyen, TrongNhan Tran, ShaoHui Yin, MinhQuang Chau and.DucHieu Le. Multi-objective optimization of improved magnetic abrasive finishing of multi-curved surfaces made of SUS202 material. Springer-Verlag London DOI 10.1007/s00170-016-8773-3, 2016.
 1. Chau Minh Quang, Ao Hung Linh and Tran Trong Nhan. Research an improved response surface method for reliability analysis of annealing furnace. Hội nghị Quốc tế AMTAE2016 (pp 174-179), 2016.
 1. Trong Nhan Tran, Minh Quang Chau and Pham Tran Bich Thuan. Crashworthiness optimization of multi-cell square tubes under axial impact loading. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số đặc biệt năm 2016 (pp 133-142).
 1. Chau Minh Quang, Tran Nam Duong, Duong Cong Truyen and Ton That Nguyen Thy. Effects of Quenching Media on the Surface Hardness of Steel SKD11 after Teat Treatment.Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số đặc biệt năm 2016 (pp 104-109).
 1. HungLinh Ao, T. Nguyen Thoi, V. Ho Huu, Linh Anh-Le and TrangThao Nguyen and Minh Quang Chau. Backtracking Search Optimization Algorithm and its Application to Roller Bearing Fault Diagnosis. International Journal of Acoustics and Vibration, Vol. 21, No. 4, 2016 (pp. 445- 452).
 1. Huy Phuc Nguyen and Minh Quang Chau. Project-Based Learning Activities in Teaching Advanced Math for Engineers. Science – Technology – Engineering – Math Conference in VietNam, 2017.
 1. M. Q. Chau. Reseach on Structural Reliability Analysis based on Radial Basis Function. . Hunan University, China, PhD Disertation, 2013.
 1. Chau Minh Quang. Nghiên cứu nâng cao chất lượng nhiệt luyện thép SKD11 và chế tạo lò nhiệt luyện cho phòng thí nghiệm cơ học. Đề tài NCKH, năm 2016.
 1. Chau Minh Quang. Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình trung tâm Ekocenter. Dự án Coca-Cola, năm 2015.
 1. Chau Minh Quang. Nghiên cứu thiết kế chế tạo trung tâm hỗ trợ công đồng năng lượng xanh sạch. Dự án Coca-Cola, năm 2016.
 1. Bao Quoc Doan, Liu Guiping, Xu Can and Minh Quang chau, An Efficient Approach for Reliability-Based Design Optimization Combined Sequential Optimization with Approximate Models. International Journal of Computational Methods 15(1):1850018 · July 2017.
 1. Châu Minh Quang (Chủ nhiệm). Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị đo lực hái trái cà phê của máy thu hoạch cà phê tại tỉnh Đăk Lăk.  Đề tài NCKH, năm 2018.
 1. D. N. Nguyen, A. T. Hoang, X. D. Phama, M. T. Sai, M. Q. Chau, V. V. Pham. Effect of sn component on properties and microstructure cu-ni-sn alloys. Jurnal Teknologi (Sciences & Engineering) 80:6 (2018) 43–51.
 1. Anh Tuan Hoang, Minh Quang Chau. A mini review of using oleophilic skimmers for oil spill recovery. Journal of Mechanical Engineering Research & Developments (JMERD) 2(2) (2018) 92-96.
 1. Minh Quang Chau, Vo Tien Nguyen, Vu Binh Lai Nguyen and Van Thanh Tien Nguyen. A study on Manufacturing shafts used for collecting coffee fruits harvesting machine on Daklak provine. The first China-Vietnam symposium on precision manufacturing – CVPMS 2018.
 1. Chau minh Quang. Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống lọc nước tinh khiết cho trường học Việt Nam. Dự án nước uống sạch cho trường học Việt Nam tại Thành phố Đà Nẵng do Coca Cola tài trợ năm 2018.
 1. Châu Minh Quang, Nguyễn Đức Trưởng, Chau Cao Nguyên Khang. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến độ loe mối hàn của máy uốn, hàn vòng thép dây tự động. Tạp chí Khoa học và Công nghệ – IUH, 2018
 1. Chau Minh Quang, Nguyễn Võ Tiến. Nghiên cứu các thông số ảnh hưởng đến lực hái trái cà phê của máy thu hoạch cà phê tại tỉnh Đăk Lăk. Tạp chí Khoa học và Công nghệ – IUH, 2019.
 1. Long vuong Hoang, Minh Quang Chau. The formation of the environment for gaseous carbonizing when using some different gases. Journal of Mechanical Engineering Research and Developments (JMERD) 42(5) (2019) 38-41
 1. Minh Quang Chau, Vo Tien Nguyen. Effects of Frequency and Mass of Eccentric Balls on Picking Force    of The Coffee Fruit for The As-Fabricated Harvesting Machines. International Journal on advanced science Engineering Technolog. Vol 9, (2019) No 3. DOI:10.18517/IJASEIT.9.3.8578
 1. Minh Quang Chau. Modeling 3D surface milling process using a ball-end milling cutter. Journal of Mechanical Engineering Research and Developments (JMERD) Vol. 43, No. 3, pp. 50-63   Published Year 2020
 1. Minh Quang Chau, Duc Truong Nguyen. A Study on Factors Affecting the Welding Flux in the Case of Wire Welding. Test Engineering and Management. Vol. 83, pp.12699-12711(2020)
 1. Châu Minh Quang. Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng một (01) hệ thống xử lý nước mặn cho dự án EkoCenter tại tỉnh bến tre có công suất 6000 lít/ngày đêm. Dự án chuyển giao công nghệ, Công ty TNHH nước giải khác Coca-Cola Việt Nam. (01/2017)
 1. Châu Minh Quang. Chế tạo và lắp đặt 08 Hệ thống lọc nước uống trực tiếp. Dự án chuyển giao công nghệ, Trung tâm Sức khỏe Gia đình và Phát triển Cộng đồng (CFC). (9/2019)
 1. Châu Minh Quang. Tư vấn, thiết kế dây chuyền bốc xếp đóng kiện tự động dùng trong dây chuyền gạch không nung. Dự án chuyển giao công nghệ, Công ty CP Đầu tư và Công nghệ Đức Thành (3/2018)
 1. Châu Minh Quang. Nghiên cứu khoa học và khảo sát thử nghiệm hệ thống điều hòa không khí inverter LG. Dự án chuyển giao công nghệ, Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng (12/2016)
 1. Châu Minh Quang. Thiết kế, chế tạo thiết bị thăm dò, kiểm tra đường ống có đường kính 300mm. Dự án chuyển giao công nghệ, Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) (Đang thực hiện)
 1. Châu Minh Quang. Hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu, thiết kế, chế tạo Máy ép gạch không nung kiểu rung khuôn của dây chuyền tự động hóa sản xuất gạch không nung chất lượng cao. UNDP, 304 Kim Mã, Ba Đình Hà Nội. (Đang thực hiện)
 1. Châu Minh Quang. TTư vấn, thiết kế công nghệ phần phi tiêu chuẩn dây chuyền sản xuất gạch bê tông nhẹ AAC. Dự án chuyển giao công nghệ, Công ty CP Đầu tư và Công nghệ Đức Thành (Đang thực hiện)
 1. Châu Minh Quang. Tư vấn, thiết kế công nghệ Dây chuyền thiết bị sản xuất gạch không nung (GKN) tự động hoàn toàn New Gold 900. Dự án chuyển giao công nghệ, Công ty CP Đầu tư và Công nghệ Đức Thành (Đang thực hiện)

   

Đơn vị liên kết