TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Danh sách Sinh viên thực tập doanh nghiệp HK2 (2018-2019) Cập nhật ngày 13/12/2018
26/12/2018

 DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

 HK2 (2018-2019)

Cập nhật ngày 13/12/2018

——&—–

 

1. Yêu cầu:

– Sinh viên liên lạc với GV HD để nhận giấy giới thiệu thực tập.
– Sinh viên đóng học phí học phần trước ngày 29/12/2018. Nếu không đóng tiền sẽ bị hủy học phần thực tập doanh nghiệp
– Ngày đi đến công ty thực tập: Bắt đầu từ 3/1/2019.

2. Danh sách thực tập doanh nghiệp HK2 năm học 2018 – 2019, sinh viên có thể download theo đường link bên dưới.

   Danh sách Giáo viên hướng dẫn thực tập doanh nghiệp

   Danh sách sinh viên thực tập doanh nghiệp hệ Đại học chất lượng cao

   Danh sách sinh viên thực tập doanh nghiệp hệ Đại học chính qui

 

 

Khoa Cơ khí

Đơn vị liên kết