TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Thông Báo Về Việc Nhận Bằng Tốt nghiệp Xét Vào Tháng 08/2020
07/12/2020

THÔNG BÁO

V/v Nhận Bằng tốt Nghiệp xét vào tháng 08/2020

—–&—–

Khoa Cơ khí thông báo đến Các em sinh viên nhận bằng tốt nghiệp vào đợt tháng 08 năm 2020.

– Hiện nay khoa cơ khí đã có bằng tốt nghiệp xét tốt nghiệp tháng 08 năm 2020

– Thời gian tất cả các ngày thứ 6 hàng tuần.

  • Lưu ý: Khi sinh viên đến nhận nhớ mang theo CMND hay CCCD.

Khoa Cơ khí

Đơn vị liên kết