TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Chương trình học bổng dành cho nữ sinh kỹ thuật năm 2019 (Amcham Women in Engineering Scholarship)
16/04/2019
Đơn vị liên kết