TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Chương trình “Một ngày trải nghiệm tại Doosan Vina” dành cho sinh viên chuyên ngành cơ khí
03/01/2019
Đơn vị liên kết