TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Đăng ký làm lễ nhận bằng và nhận bằng tốt nghiệp cho sinh viên xét tốt nghiệp Đợt tháng 12/2016 và tháng 6, 8 /2017
17/10/2017
Đơn vị liên kết