TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Danh sách BCH đoàn khoa Cơ khí – Nhiệm kỳ 2017 – 2019
07/04/2017
gv-danh

Bí thư: GV. Lâm Thanh Danh

Email: lamthanhdanh@iuh.edu.vn

Tel: 0933.883.747

sv-tin

PBT: SV. Phạm Quang Tín
Lớp: DHCT10CTT
Mail: phamquangtin1996@gmail.com
Tel: 0964.534.221

sv-dat

PBT: SV. Đoàn Trọng Đạt
Lớp: DHCK12B
Mail: anhdat2051998@gmail.com
Tel: 0978.694.355

sv-trung

UV: SV. Nguyễn Thành Trung
Lớp: DHCT10A
Mail: thanhtrung1511@gmail.com
Tel: 0969.155.970

sv-quynh

UV: SV. Nguyễn Sĩ Quỳnh
Lớp: NCCT9A
Mail: nguyensiquynh@gmail.com
Tel: 01636.121.610

sv-huy

UV: SV. Lữ Thanh Huy
Lớp: DHCDT11B
Mail: nikcypro@gmail.com
Tel: 01202.816.018

sv-tam

UV: SV. Nguyễn Quang Tâm
Lớp: DHCT11CTT
Mail: nguyenquangtamcr7@gmail
Tel: 0163.4448.147

sv-khang

UV: SV. Nguyễn Duy Khang
Lớp: DHCT11B
Mail: khangduynguyenz@gmail.com
Tel: 0927.124.254

sv-hoang

UV: SV. Lê Văn Hoàng
Lớp: DHCDT11B
Mail: levanhoang1405@gmail.com
Tel: 01667.248.976

sv-dong

UV: SV. Lê Sinh Đông
Lớp: DHCT11A
Mail: lesinhdong97@gmail.com
Tel: 01643.021.193

sv-quang

UV: SV. Phạm Ân Quang
Lớp:
Mail: phamquangdk123@gmail.com
Tel: 01265.074.127

sv-phong

UV: SV. Lê Hiếu Phong
Lớp: DHCT11D
Mail: phong025260@gmail.com
Tel: 01676.233.155

sv-lam

UV: SV. Lê Hoài Lâm
Lớp: DHCT12A
Mail: kaitolam771998@gmail.com
Tel: 01684.240.165

sv-nquynh

UV: SV. Nguyễn Năng Quỳnh
Lớp: DHCDT12A
Mail: quynh201198@gmail.com
Tel: 0167.810.5511

sv-tho

UV: SV. Nguyễn Phúc Thọ
Lớp: DHCK12B
Mail: nnpt226@gmail.com
Tel: 0964.429.984

Đơn vị liên kết