TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Danh sách sinh viên Thực tập doanh nghiệp HK1 (2019-2020)
22/07/2019

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP DOANH NGHIỆP HK1 (2019-2020)

(Dành cho tất cả các hệ Cao Đẳng, Đại học và Đại học Chất lượng cao)

 

Sinh viên liên lạc với GVHD để nhận giấy giới thiệu. Yêu cầu sinh viên phải đóng học phí học phần Thực tập doanh nghiệp mới được nhận giấy giới thiệu.
– Sinh viên Đại học (Chính quy + CLC) phải tham dự buổi kiểm tra kiến thức vào sáng thứ 7 (8h00, ngày 27/07/2019). Phòng thi xem ở bảng thông báo của Khoa Cơ khí.

A. DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP DOANH NGHIỆP – HỆ CAO ĐẲNG:

 1. 020300383201 – Cao đẳng Kỹ thuật Cơ khí 18A
 2. 020300383202 – Cao đẳng Kỹ thuật Cơ khí 18A
 3. 020300383203 – Cao đẳng Kỹ thuật Cơ khí 18A
 4. 020300383204 – Cao đẳng Kỹ thuật Cơ khí 18B
 5. 020300383205 – Cao đẳng Kỹ thuật Cơ khí 18C
 6. 020300383206 – Cao đẳng Kỹ thuật Cơ khí 18C
 7. 020300383207 – Cao đẳng Kỹ thuật Cơ khí 18C
 8. 020300383208 – Cao đẳng Kỹ thuật Cơ khí 18B
 9. 020300383209 – Cao đẳng Kỹ thuật Cơ khí 18B

B. DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP DOANH NGHIỆP – HỆ ĐẠI HỌC:

 1. 420300204301 – Đại học Chế tạo máy 12A
 2. 420300204303 – Đại học Cơ khí 12A
 3. 420300204304 – Đại học Cơ khí 12B
 4. 420300204307 – Đại học Cơ khí 12C
 5. 420300204309 – Đại học Chế tạo máy 12B

C. DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP DOANH NGHIỆP – HỆ ĐẠI HỌC CHẤT LƯỢNG CAO:

 1. 422000235802 – Đại học Cơ khí 12B Chất lượng cao
 2. 422000235803 – Đại học Cơ điện tử 12ACLC
 3. 422000235804 – Đại học Cơ điện tử 12BCLC
 4. 422000235805 – Đại học Cơ khí 12A Chất lượng cao
 5. 422000235806 – Đại học Cơ khí 12A Chất lượng cao

D. DANH SÁCH VÀ ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC GVHD

Tải về và Xem

Khoa Cơ khí

Đơn vị liên kết