TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Danh sách sinh viên Thực tập doanh nghiệp HK1 (2020-2021) – Hệ Cao đẳng
29/08/2020

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP DOANH NGHIỆP HK1 (2020-2021)

(Dành cho sinh viên các hệ Cao đẳng)

—–&—–

Sinh viên liên lạc với GVHD để nhận giấy giới thiệu trước ngày 02/09/2020).
Rng sinh viên thực tập tại xưởng trường liên hệ Thầy Phó Khoa Nguyễn Đức Nam để nhận giấy giới thiệu

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP DOANH NGHIỆP – HỆ CAO ĐẲNG:

  1. Lớp học: 020300383201 – Cao đẳng Kỹ thuật Cơ khí 19A
  2. Lớp học: 020300383202 – Cao đẳng Kỹ thuật Cơ khí 19A
  3. Lớp học: 020300383203 – Cao đẳng Kỹ thuật Cơ khí 19A
  4. Lớp học: 020300383204 – Cao đẳng Kỹ thuật Cơ khí 19B
  5. Lớp học: 020300383205 – Cao đẳng Kỹ thuật Cơ khí 19B
  6. Lớp học: 020300383207 – Cao đẳng Kỹ thuật Cơ khí 19C
  7. Lớp học: 020300383208 – Cao đẳng Kỹ thuật Cơ khí 19C
  8. Lớp học: 020300383209 – Cao đẳng Kỹ thuật Cơ khí 19C
  9. Lớp học: 020300383210 – Cao đẳng Kỹ thuật Cơ khí 19D
  10. Lớp học: 020300383211 – Cao đẳng Kỹ thuật Cơ khí 19D

Khoa Cơ khí

Đơn vị liên kết