TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Danh sách sinh viên Thực tập doanh nghiệp HK1 (2020-2021) – Hệ Đại học
27/08/2020

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP DOANH NGHIỆP HK1 (2020-2021)

(Dành cho tất cả các hệ Đại học và Đại học Chất lượng cao)

—–&—–

Sinh viên liên lạc với GVHD để nhận giấy giới thiệu trước ngày 02/09/2020).

A. DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP DOANH NGHIỆP – HỆ ĐẠI HỌC:

  1. 420300204305 – Đại học Chế tạo máy 13C
  2. 420300204306 – Đại học Cơ khí 13A
  3. 420300204307 – Đại học Cơ khí 13A
  4. 420300204311 – Đại học Cơ điện tử 13A
  5. 420300204312 – Đại học Cơ điện tử 13A
  6. 420300204314 – Đại học Cơ điện tử 13B

B. DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP DOANH NGHIỆP – HỆ ĐẠI HỌC CHẤT LƯỢNG CAO:

  1. 422000235805 – Đại học Cơ điện tử 13A Chất lượng cao
  2. 422000235807 – Đại học Cơ điện tử 13B Chất lượng cao

Khoa Cơ khí

Đơn vị liên kết