TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Danh sách Sinh viên thực tập doanh nghiệp HK2 (2018-2019) – Hệ Cao đẳng nghề
02/01/2019

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ

HK2 (2018-2019)

——&—–

1. Yêu cầu:

– Sinh viên liên lạc với GV HD để nhận giấy giới thiệu thực tập.
– Thời gian thực tập tại công ty: Bắt đầu từ 3/1/2019 và kết thúc ngày 17/03/2019

2. Danh sách thực tập doanh nghiệp lớp cao đẳng nghề 10A và 10B – HK2 năm học 2018 – 2019, sinh viên có thể download theo đường link bên dưới.

Danh sách Giáo viên hướng dẫn thực tập doanh nghiệp hệ cao đẳng nghề

Danh sách sinh viên thực tập doanh nghiệp lớp Cao đẳng nghề 10A và 10B

 

 

Khoa Cơ khí

Đơn vị liên kết