TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Danh sách sinh viên thực tập doanh nghiệp HK2 (2020-2021) (Dành cho SV hệ Đại học và Đại học Chất lượng cao)
04/03/2021

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP DOANH NGHIỆP HK2 (2020-2021)

(Dành cho tất cả các hệ Đại học và Đại học Chất lượng cao)

—–&—–

 Sinh viên liên lạc với GVHD để nhận giấy giới thiệu trước ngày 12/03/2021).

 Thời gian thực tập (từ ngày 15/03/2021 đến 09/05/2021).

A. DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP DOANH NGHIỆP – HỆ ĐẠI HỌC

  1. 420300204301
  2. 420300204302
  3. 420300204303

B. DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP DOANH NGHIỆP – HỆ ĐẠI HỌC CHẤT LƯỢNG CAO

  1. 422000235801

Khoa Cơ khí.

Đơn vị liên kết