TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Đề tài tốt nghiệp HK2 – Năm học 2016-2017
04/01/2017

Hiện nay Khoa Công nghệ Cơ khí đã có các đề tài tốt nghiệp do các các giáo viên hướng dẫn đề xuất.

Các sinh viên hệ Đại học và Cao đẳng đã và đang chuẩn bị thực hiện đề tài tốt nghiệp hoặc luận văn tốt nghiệp có thể tham khảo các đề tài bên dưới và trực tiếp liên hệ giáo viên thông qua bộ môn để các thông tin cụ thể.

Đề tài tốt nghiệp của các giảng viên thuộc Bộ môn Chế tạo máy

Đề tài tốt nghiệp của các giảng viên thuộc Bộ môn Cơ sở – Thiết kế

Đề tài tốt nghiệp của các giảng viên thuộc Bộ môn Cơ điện tử

Đề tài tốt nghiệp của các giảng viên thuộc Bộ môn CAD/CAM/CNC

Đề tài tốt nghiệp của các giảng viên thuộc Xưởng Cắt gọt kim loại

Đề tài tốt nghiệp của các giảng viên thuộc Bộ môn Xưởng Cơ điện

 

Đơn vị liên kết