TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14 (2016- 2017)
13/03/2017

Thông báo về cuộc thi “Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14 (2016- 2017)”

 

Giới thiệu:

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Lãnh vực dự thi:

1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;

2. Cơ khí  tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải;

3. Vật liệu

4. hoá chất

5. năng lượng;

6. Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;

7. Y dược;

8. Giáo dục và đào tạo.

Thời hạn nộp hồ sơ: 31/07/2017

Địa điểm nộp: Phòng QLKH & HTQT (Phòng E 3.01 – Tầng 3 – Nhà E).

Thông tin chi tiết (các thông báo và thể lệ dự thi): Xem tại đây

Biểu mẫu  Xem tại đây

Liên hệ: PGS.TS Bùi Trung Thành – Trưởng phòng

 

Đơn vị liên kết