TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Khoa Cơ khí thông báo: Lịch kiểm tra kiến thức trước khi thực tập doanh nghiệp HK3 (2018-2019)
21/05/2019

LỊCH KIỂM TRA KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN

TRƯỚC KHI THỰC TẬP DOANH NGHIỆP TRONG HK3 (2018-2019)

 

1. Sinh viên phải tham dự kỳ thi kiểm tra kiến thức trước khi đi thực tập:

  • Thời gian: 10h00, Thứ bảy 25/05/2019.

  • Phòng thi: Theo danh sách đính kèm

2. Sinh viên không tham dự kỳ thi kiểm tra kiến thức sẽ không đạt yêu cầu đi thực tập.

  • Nội dung kiểm tra:

– Ngành Chế tạo máy:  Công nghệ chế tạo máy 1 & 2, công nghệ kim loại, dung sai, sức bền vật liệu, vẽ kỹ thuật (Sinh viên ngành chế tạo máy nhớ mang theo giấy vẽ, bút chì, thước, compa).
– Ngành Kỹ thuật cơ khí: khí nén thủy lực, thiết kế cơ khí
– Ngành Cơ điện tử: khí nén thủy lực, công nghệ chế tạo máy 1, dung sai, nhập môn kỹ thuật.

 

Danh sách phòng kiểm tra thực tập doanh nghiệp HK3 (18-19)

Danh sách sinh viên và phòng thi – Nhóm 1

Danh sách sinh viên và phòng thi – Nhóm 2

Danh sách sinh viên và phòng thi – Nhóm 3

Danh sách sinh viên và phòng thi – Nhóm 4

Danh sách sinh viên và phòng thi – Nhóm 5

Danh sách sinh viên và phòng thi – Nhóm 6

Danh sách sinh viên và phòng thi – Nhóm 7

Danh sách sinh viên và phòng thi – Nhóm 8

Danh sách sinh viên và phòng thi – Nhóm 9

Khoa Cơ khí

Đơn vị liên kết