TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Khoa Cơ khí – Thông báo Thời gian nộp đề tài khóa luận tốt nghiệp năm học 2018-2019
06/07/2019

THÔNG BÁO

V/v: Thời gian nộp đề tài khóa luận tốt nghiệp

năm học 2018-2019

—–&—–

1. Sinh viên nộp 02 bản thuyết minh và 01 poster (khổ A1 đứng) cho GV hướng dẫn

– Yêu cầu:  Poster khổ A1 đứng, mặt trước có lớp màng keo bảo vệ, mặt sau có lớp keo dán. File mẫu poster báo cáo cuối kỳ: Download trên trang web khoa Cơ khí.

 – Thời gian nộp: hạn cuối hết ngày 21/07/2019.

             (Lưu ý: 02 bản thuyết minh Không cần in bìa mạ vàng).

2. Ngày dự kiến bảo vệ luận văn: Sáng 8g, thứ bảy ngày 03/08/2019

File mẫu poster báo cáo cuối kỳ: Download

Khoa Cơ khí

Đơn vị liên kết