TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Khoa Cơ khí – Thông báo Thực tập doanh nghiệp HK hè năm học 2019-2020
21/07/2020

Khoa Cơ khí – Thông báo

V/v Thực tập doanh nghiệp HK hè năm học (2019-2020)

(Dành cho tất cả các hệ Cao Đẳng, Đại học và Đại học Chất lượng cao)

—–&—–

– Hiện nay nhà trường đã duyệt danh sách sinh viên thực tập doanh nghiệp trong học kỳ 3 năm học 2019-2020. Sinh viên có thể xem danh sách và nhận giấy giới thiệu thực tập tại phòng X3.02 (Phòng Thầy Đức Nam).
Yêu cầu sinh viên phải đóng học phí học phần Thực tập doanh nghiệp mới được nhận giấy giới thiệu.
 
– Thời gian thực tâp chính thức bắt đầu từ ngày 23/07/2020

Khoa Cơ khí

Đơn vị liên kết