TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Khoa Cơ khí – Thông báo V/v đăng ký đề tài Khóa luận tốt nghiệp từ Học kỳ 1 – Năm học 2020-2021
30/09/2020

Thông báo

V/v đăng ký đề tài Khóa luận tốt nghiệp từ Học kỳ 1 – Năm học 2020-2021

—–&—–

Từ HK1 năm học 2020-2021 trở đi, khi sinh viên đăng ký đề tài KLTN phải thực hiện các biểu mẫu như sau:

– Sinh viên nộp phiếu đăng ký khóa luận tốt nghiệp (mẫu 1a) cho GV hướng dẫn xác nhận. (GV hướng dẫn kiểm tra các em sinh viên đã đóng phí HP khóa luận tốt nghiệp rồi).

– Sinh viên hoàn thành mẫu đề cương KLTN (mẫu 1b), sau đó đại điện SV ký tên rồi nộp cho GV hướng dẫn và Trưởng bộ môn ký xác nhận.

– Nộp mẫu 1a và 1b về cho Khoa (Thầy Nam) để Khoa ra quyết định giao đề tài.

Ghi chú: Mẫu 1b sau này làm cơ sở để đánh giá việc hoàn thành nội dung của đề tài đã đang ký trong quá trình chấm KLTN.

Mẫu 1A – Phiếu đăng ký khóa luận tốt nghiệp

Mẫu 1B – Đề cương khóa luận tốt nghiệp

Đơn vị liên kết