TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Khoa Cơ khí – Thông báo V/v đóng học phí học phần Thực tập doanh nghiệp HK1 năm học 2020-2021
14/08/2020

Khoa Cơ khí – Thông báo

V/v Đóng học phí học phần Thực tập doanh nghiệp HK1 năm học 2020-2021

(Dành cho tất cả các hệ Cao Đẳng, Đại học và Đại học Chất lượng cao)

—–&—–

– Hiện nay nhà trường đã thông qua danh sách sinh viên thực tập doanh nghiệp trong học kỳ 1 năm học 2020-2021. Sinh viên có thể xem danh sách theo lớp học phần đã đăng ký
– Để tạo điều kiện cho Khoa sắp xếp và bố trí sinh viên tham gia thực tập đúng tiến độ. Khoa Cơ khí thông báo đến các sinh viên đã đăng ký học phần vui lòng đóng học phí trước ngày 20/08/2020.

Khoa Cơ khí

Đơn vị liên kết