TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Khoa Cơ khí – Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp tháng 11/2020
30/10/2020

Thông báo

V/v Nhận bằng tốt nghiệp trong lễ tốt nghiệp tháng 11/2020

—–&—–

Khoa Cơ khí thông báo đến Các sinh đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 11 năm 2020 và muốn nhận bằng ngay trong lễ tốt nghiệp ngày 13 tháng 11 năm 2020.

– Sinh viên đăng ký làm lễ tốt nghiệp bắt đầu từ ngày 02/11/2020 và kết thúc ngày 10/11/2020

– Thời gian tham dự lễ bắt đầu từ 13 giờ ngày 13/10/2020

Lưu ý: Khi sinh viên khi đăng ký nhớ mang theo CMND hoặc thẻ sinh viên

Khoa Cơ khí

Đơn vị liên kết