TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Khoa Cơ khí – Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp và giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tháng 03/2021
16/03/2021

Thông báo

V/v Nhận bằng tốt nghiệp và giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

(Dành cho sinh viên tất cả các hệ)

—–&—–

Khoa Cơ khí thông báo đến Các sinh đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

1. Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp Tháng 01/2021 và đủ điều kiện tốt nghiệp đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời: Khoa Cơ khí phát từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

2. Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp Tháng 10/2020 và đủ điều kiện tốt nghiệp đã có văn bằng tốt nghiệp: Khoa Cơ khí phát từ thứ 6 hàng tuần

Lưu ý:

  • Sinh viên khi đi nhận văn bằng hoặc giấy tốt nghiệp tạm thời nhớ mang theo CMND (CCCD) hoặc thẻ sinh viên
  • Sinh viên phải thực hiện khảo sát trước khi nhận văn bằng hoặc giấy tốt nghiệp tạm thời

Khoa Cơ khí

Đơn vị liên kết