TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Khoa Cơ khí – Thông báo V/v nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp 10/2020.
13/11/2020

THÔNG BÁO

V/v Nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời xét vào tháng 10/2020

—–&—–

Khoa Cơ khí thông báo đến Các em sinh viên nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt tháng 10 năm 2020.

– Hiện nay khoa cơ khí đã nhận giấy tốt nghiệp tạm thời của sinh viên xét tốt nghiệp tháng 10 năm 2020

– Thời gian các ngày trong tuần, trừ thứ 7 và CN.

  • Lưu ý: Khi sinh viên đến nhận nhớ mang theo CMND hay CCCD.

Khoa Cơ khí

Đơn vị liên kết