TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Khoa Cơ khí – Thông báo V/v nhận niên giám khóa học
11/10/2020

Thông báo

V/v Nhận niên giám khóa học

—–&—–

Hiện nay Phòng Đào tạo đang cho in bổ sung niên giám khóa học cho khối ngành công nghệ.

Nên Khoa Cơ khí thông báo đến các sinh viên Khoa như sau:

– Sinh viên nào chưa nhận niên giám khóa học, đến Phòng Công tác sinh viên, tầng trệt nhà D để nhận bổ sung. (Sau thứ ba ngày 13/10/2020)

– Các sinh viên học hệ chất lượng cao lưu ý: Nếu sinh viên nhận niên giám khóa học không phải là niên giám dành cho các lớp chất lượng cao thì đến Phòng Công tác sinh viên để được đổi lại.

Khoa Cơ khí

Đơn vị liên kết