TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Khoa Cơ khí – Thông báo: V/v Thực hiện Xét tốt nghiệp sinh viên các khóa- Học kỳ 1 (2021-2022)
12/10/2021

THÔNG BÁO

V/v: Thực hiện Xét tốt nghiệp sinh viên các khóa

Học kỳ 1 (2021-2022)

—–&—–

Căn cứ vào kế hoạch xét tốt nghiệp của Nhà Trường, Khoa Cơ khí xin thông báo đến Các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp về thời gian và thủ tục nộp làm hồ sơ xét tốt nghiệp như sau:

– Thời gian nộp: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/11/2021.

– Hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp của sinh viên bao gồm:

  1. Đơn xin xét tốt nghiệp (mẫu đơn 1mẫu đơn 2) (Nộp kèm 3 ảnh 3×4)
  2. Bảng điểm
  3. Giấy khai sanh (Bản sao)
  4. Chứng chỉ ngoại ngữ (Bản sao y công chứng)
  5. Chứng chỉ tin học (Bản sao y công chứng)
  6. Bản cam kết về việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học (mẫu đơn 3)

Mọi thông tin xin liên hệ Cô Nhẹ (Giáo vụ Khoa Công nghệ Cơ khí)

 

Đơn vị liên kết