TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Khoa Cơ khí thông báo: V/v thực tập doanh nghiệp HK2 (2018-2019)
12/12/2018

THÔNG BÁO

V/v THỰC TẬP DOANH NGHIỆP TRONG HK2 (2018-2019)

 

1. Sinh viên phải tham dự kỳ thi kiểm tra kiến thức trước khi đi thực tập:

  • Thời gian: 8h00, Thứ bảy 22/12/2018.

  • Phòng thi: Tại Khoa Cơ khí

2. Sinh viên không tham dự kỳ thi kiểm tra kiến thức sẽ không đạt yêu cầu đi thực tập.

 

Danh sách thực tập doanh nghiệp HK2 (18-19) Sinh viên có thể xem tại văn phòng Khoa Cơ khí

Khoa Cơ khí

Đơn vị liên kết