TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Khoa Cơ khí – Thông báo Về việc Đăng ký thực tập doanh nghiệp HK3 năm học 2018-2019
28/03/2019

THÔNG BÁO

V/v: ĐĂNG KÝ THỰC TẬP DOANH NGHIỆP TRONG HK3 (2018-2019)

(Dành cho các lớp ĐH Khóa 10, 11&12)

1. Sinh viên nộp đơn đăng ký thực tập doanh nghiệp (theo mẫu trên trang web Khoa) cho cô Giáo vụ Khoa.

–          Thời hạn: từ ngày 30/03/2019 đến hết ngày 22/04/2019. 

2. Khoa chỉ phân công ty thực tập cho sinh viên có nộp đơn đăng ký.

3. Căn cứ vào đơn xin thực tập của Sinh viên; Khoa sẽ kiểm tra điều kiện thực tập và thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện đi doanh nghiệp thực tập. Sau thời hạn trên Khoa sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nộp trễ hạn.

4. Thời gian thực tập: 2 tháng (bắt đầu từ 01/06 – 01/08/2019).

5. Sinh viên nào không đăng ký đợt này sẽ đăng ký đi thực tập vào học kỳ 1 (2019-2020).

Khoa Cơ khí

Đơn vị liên kết