TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Khoa Cơ khí – Thông báo Về việc thực hiện báo cáo Đồ án tốt nghiệp (hoặc KLTN) trong học kỳ 2 (2018-2019)
17/04/2019

THÔNG BÁO

V/v: Thực hiện báo cáo Đồ án tốt nghiệp (hoặc KLTN)

Học kỳ 2 (2018-2019)

—–&—–

Khoa Cơ khí Thông báo: Các nhóm đã thực hiện và hoàn thành Đồ án tốt nghiệp (hoặc Khóa luận tốt nghiệp trong học ký 2 năm học 2018 – 2019 tập trung tại Khoa Cơ khí, tầng 2 và 3 tòa nhà X, trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM

 

1. Thời gian: 7g30 ngày 20/04/2019.

2. Nội dung: Báo cáo Poster giữa kỳ

 

Danh sách sinh viên báo cáo và giảng viên phản biện

Khoa Cơ khí

Đơn vị liên kết