TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Khoa Cơ khí – Thông báo Về việc thực hiện báo cáo giữa kỳ Khóa luận tốt nghiệp trong học kỳ 1 (2020-2021)
09/11/2020

THÔNG BÁO

V/v: Thực hiện báo cáo giữa kỳ Khóa luận tốt nghiệp

Học kỳ 1 (2020-2021)

—–&—–

1. Thời gian nộp Poster: Đến hết ngày 16/11/2020.

(Lưu ý: Sinh viên nộp cho GV hướng dẫn, GVHD tổng hợp danh sách đề tài và Poster nộp cho khoa).

2. Mẫu báo cáo cuối kỳ: in theo dạng decal khổ giấy A1, khổ đứng, có lớp màng nylon bảo vệ mặt trước và mặt sau có keo dính để dán.

Download Mẫu Poster báo cáo giữa kỳ

Đơn vị liên kết