TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Khoa Cơ khí – Thông báo V/v Đăng ký thực tập doanh nghiệp HK2
30/10/2017

THÔNG BÁO

V/v: ĐĂNG KÝ THỰC TẬP DOANH NGHIỆP TRONG HK2

(Dành cho các lớp ĐH Khóa 10, CĐ Nghề khóa 9, CDCK17AKS)

—–&—–

 

  1. Sinh viên nộp đơn đăng ký thực tập doanh nghiệp (theo mẫu trên trang web Khoa) cho cô Giáo vụ Khoa.

Thời hạn: từ ngày 30/10/2017 đến hết ngày 17/11/2017.

  1. Khoa chỉ phân công ty thực tập cho sinh viên có nộp đơn đăng ký.
  2. Sinh viên có thể tự tìm công ty thực tập và điền thông tin công ty vào đơn. Khoa sẽ xem xét và ra quyết định.
  3. Căn cứ vào đơn xin thực tập của Sinh viên; Khoa sẽ thông báo danh sách sinh viên đã đăng ký và tên doanh nghiệp thực tập. Sau thời hạn trên Khoa sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nộp trễ hạn.

Mẫu đơn xin thực tập doanh nghiệp

Khoa Cơ khí

Đơn vị liên kết