TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Mẫu Poster (báo cáo giữa kỳ)
08/05/2018

Để chuẩn bị cho buổi kiểm tra giữa kỳ các đề tài tốt nghiệp của hệ Đại học và Cao đẳng Kosen, sinh viên có thể tham khảo mẫu poster sau phục vụ cho việc thực hiện khóa luận:

Mẫu Poster (báo cáo giữa kỳ) – Download

Đơn vị liên kết