TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Thông báo Khoa Cơ khí – V/v: Đăng ký thực tập doanh nghiệp trong HK3 (2018-2019)
09/05/2019

THÔNG BÁO

V/v: Đăng ký thực tập doanh nghiệp trong HK3 (2018-2019)

(Dành cho các lớp ĐH Khóa 10, 11&12)

 

  1. Sinh viên kiểm tra tên, MSSV, tên Công ty trong danh sách:

Thời hạn: từ ngày 09/05/2019 đến hết ngày 13/05/2019.

  1. Ngày 14/05 – 16/05/2019: Khoa sẽ đăng ký học phần cho SV theo danh sách để đóng học phí.

Khoa sẽ không giải quyết hủy học phần sau ngày 16/05/2019.

  1. Sinh viên đã đóng học phí sẽ tham gia kiểm tra kiến thức trước khi thực tập (dự kiến ngày 25/05/2019)
  2. Sinh viên nhận giấy giới thiệu thực tập từ ngày 27/05/-30/05/2019
  3. Sinh viên đi thực tập: 2 tháng (bắt đầu từ 01/06 – 01/08/2019).

 

THAM KHẢO DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP DOANH NGHIỆP – HK3 (2018 -2019):

1. Mã học phần 210350701

2. Mã học phần 210350702

3. Mã học phần 210350703

4. Mã học phần 210350704

5. Mã học phần 210350705

6. Mã học phần 210350706

7. Mã học phần 210350707

8. Mã học phần 210350708

9. Mã học phần 210350709

 Khoa Cơ khí

Đơn vị liên kết