TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Thông báo Lịch thi xếp lớp TOEIC cho sinh viên khóa mới
02/09/2019

Kỳ thi xếp lớp Tiếng Anh (Đợt 1) cho các sinh viên nhập học năm học 2019-2020 (được tổ chức bởi IIG- Viet Nam) từ ngày 03/09/2019 đến ngày 08/09/2019.

Sinh viên xem thông tin theo link khoa ngoại ngữ bên dưới

http://ffl.iuh.edu.vn/danh-sach-thi-xep-lop-toeic-_03-09-08-09

 

Đơn vị liên kết