TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Thông báo – Nộp bài báo hội nghị khoa học YSC2019
02/06/2019

THÔNG BÁO NỘP BÀI BÁO – THAM GIA HỘI NGHỊ KHOA HỌC YSC2019

—–&—–

Hội nghị khoa học trẻ lần 1 năm 2019 của Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 24 tháng 8 năm 2019 với chủ đề: “Kết nối, Hội nhập và Phát triển”. Thông qua Hội nghị, Nhà trường muốn đẩy mạnh phong trào học viên, sinh viên và cán bộ giảng viên trẻ tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nhu cầu của xã hội trong giai đoạn hiện nay; Tạo môi trường giao lưu và học hỏi, cũng như tăng cường sự kết nối, chia sẻ giữa các nhà khoa học trẻ về tác động của hội nhập đến các nhóm ngành mà trường đào tạo.

Ban Tổ chức Hội nghị Khoa học trẻ lần 1 năm 2019 trân trọng kính mời các cá nhân, các nhà khoa học tham gia báo cáo tại Hội nghị.

– Đối tượng: – Cán bộ, giảng viên trẻ (từ 35 tuổi trở xuống)
– Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh (từ 35 tuổi trở xuống)

Quyền lợi của sinh viên tham gia:

– Học viên cao học được cộng 1 điểm vào luận văn thạc sĩ (Đã có quyết định của hiệu trưởng);

– Giảng viên trẻ tiến sĩ nếu có bài báo được chấp nhận đăng sẽ được chấp nhận bài báo trách nhiệm theo quy định của trường.

– Thời gian tổ chức hội nghị: Ngày 24/08/2019

– Website Hội nghị: http://ysc2019.iuh.edu.vn

– Đường dẫn gửi bài báo trên hệ thống Easychair: https://easychair.org/conferences/?conf=ysc20190

Hạn cuối Đăng kí tham dự và nộp Tóm tắt bài báo: 15/6/2019 (Đã gia hạn thêm)

Hotline: Thư ký hội nghị cấp khoa: GV. Nguyễn Văn Thanh Tiến (0938698203)

Đơn vị liên kết