TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Thông báo – Sinh viên Khoa Cơ khí Nhận Chứng chỉ Kỹ năng mềm của ISHUHAI
28/08/2017

THÔNG BÁO

—–&—–

KÍNH MỜI SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ

ĐÃ THAM GIA HỌC LỚP KỸ NĂNG MỀM CỦA ISHUHAI

(THAM GIA TỪ 4 BUỔI TRỞ LÊN)

NHẬN

CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG MỀM

 

 VÀO CHIỀU NGÀY 9/9/2017

TẠI PHÒNG HỌP V2

Danh sách đính kèm

Tải về và Xem

 

Đơn vị liên kết