TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Thông báo – V/v Học Giáo dục quốc phòng và an ninh của sinh viên Khóa 16
04/11/2020

Thông báo

V/v Học Giáo dục quốc phòng và an ninh của sinh viên Khóa 16

—–&—–

Thực hiện Kế hoạch của nhà trường về Lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên;

Trung tâm GDQP&TC thông báo cho sinh vên Đại học Khóa 16 đang học Môn học giáo dục quốc phòng an ninh tại Trường sẽ chuyển địa điểm học ra Nhà Thiếu Nhi, Quận Gò Vấp.

Cụ thể Sinh viên Khoa Công nghệ Cơ khí: Thứ 2 ngày 9/11/2020 và thứ 2 ngày 16/11 sẽ học tại Nhà Thiếu Nhi, Quận Gò Vấp, hết thời gian trên về tại trường học theo kế hoạch.

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và thể chất

Đơn vị liên kết