TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Thông báo về việc thay đổi môn học trong học kỳ 1 (năm học: 2021-2022) của các lớp Đại học Khóa 17.
02/10/2021

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên môn Thực hành cơ khí cơ bản không thể dạy được trong học kỳ 1- năm học 2021-2022 cho khoá 17 mới nhập học (Đại học chính quy và CLC). Do đó, Khoa Cơ khí đã trình đề nghị và đã được phòng Đào tạo của nhà Trường đồng ý cho phép chuyển môn Vẽ kỹ thuật từ học kỳ 2 lên thay thế cho môn Thực hành cơ khí cơ bản ở học kỳ 1 để giảng dạy online cho các lớp học của khóa 17. Đồng thời sẽ chuyển môn Thực hành cơ khí cơ bản trong học kỳ 1 xuống học kỳ 2 để giảng dạy. Khoa Công nghệ Cơ khí xin thông báo đến các em sinh viên Khóa 17 để biết.

Trân trọng!

Đơn vị liên kết