TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Thư mời Hội thảo “Cải tiến quản lý Khoa Cơ khí – Nâng cao chất lượng đào tạo” dành cho sinh viên năm cuối
21/09/2017

thu-moi-hoi-thao-sv-nam-cuoi

Để chuẩn bị cho hội thảo, Khoa CK gửi đến các bạn sinh viên của Khoa Thư mời hội thảo và đường link cho sinh viên để đánh giá lấy ý kiến đóng góp.

Link khảo sát lấy ý kiến đóng góp.

Đơn vị liên kết