TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Seminar Bộ môn CAD/CAM/CNC lần 1 – 2021
06/10/2021

Seminar Bộ môn CAD/CAM/CNC lần 1 – 2021

Kính mời thầy cô cùng các em học viên, sinh viên quan tâm đến lĩnh vực Chẩn đoán hư hỏng và  Phương pháp đo độ nhám đến tham dự Seminar Bộ môn CAD/CAM/CNC lần 1 – 2021.

Thời gian: 9h00 ngày 17/10/2021.

Địa điểm: Trực tuyến bằng MS Teams, code: ne1lcio.

Link đăng ký:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTzI8165ldo9cukP3IZCWQC444O_RCH5IqMcCSyrU_i6zs8A/viewform?usp=sf_link

Báo cáo viên:

1/ TS. Ao Hùng Linh

2/ Thái Minh Anh, Phạm Quang Linh, Mai Công Khanh, Nguyễn Thị Thu Hằng, ThS. Nguyễn Trường Giang.

Phương pháp chẩn đoán hư hỏng chi tiết máy bằng phân tích tín hiệu dao động và trí tuệ nhân tạo

Tóm tắt: Bài báo này trình bày khái quát phương pháp chẩn đoán hư hỏng chi tiết máy bằng phương pháp phân tích tín hiệu dao động và trí tuệ nhân tạo. Trước tiên tín hiệu dao động của chi tiết máy được phân tích thành ma trận đặc tính. Kế tiếp ma trận được này được sử dụng để huấn luyện bởi các thuật toán trí tuệ nhân tạo. Kết quả kiểm tra cho thấy phương pháp đề xuất cho kết quả chẩn đoán hư hỏng với hiệu quả cao và thời gian giá thành thấp.

Từ khóa: Chẩn đoán hư hỏng, tín hiệu dao động, trí tuệ nhân tạo, xử lý tín hiệu.

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo máy đo độ nhám bằng phương pháp không tiếp xúc sử dụng cảm biến Laser phục vụ giảng dạy tại Khoa Cơ Khí Trường Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Thái Minh Anh, Phạm Quang Linh, Mai Công Khanh, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Trường Giang

Tóm tắt: Bài nghiên cứu này trình bày về nội dung nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy đo độ nhám bằng phương pháp không tiếp xúc sử dụng cảm biến laser. Bao gồm lý thuyết về độ nhám bề mặt và các phương pháp đo độ nhám bề mặt, tìm hiểu về phương pháp đo không tiếp xúc và ứng dụng laser để đo độ nhám mà không ảnh hưởng bề mặt chi tiết khi đo, từ đó vận dụng để xây dựng mô hình thực nghiệm. Cuối cùng xem xét và khảo sát thiết bị đáp ứng được nhu cầu thực tiễn đánh giá kết quả sau gia công cho các xưởng thực hành tại Khoa Cơ Khí Trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh.

Từ khóa: Độ nhám, phương pháp không tiếp xúc, Laser, LabView.

 

Đơn vị liên kết