ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Mẫu báo cáo thực tập doanh nghiệp
01/11/2016

Sinh viên có thể tham khảo các mẫu báo cáo sau.

  1. Hướng dẫn chung cho sinh viên thực tập – Download
  2. Mẫu 02 (Đơn xin thực tập doanh nghiệp) – Download
  3. Mẫu 04 (Giấy xác nhận sinh viên thực tập) – Download
  4. Mẫu 06 (Nội dung, hình thức trình bày báo cáo thực tập doanh nghiệp) – Download
  5. Mẫu 07 (Bìa báo cáo thực tập doanh nghiệp) – Download
  6. Mẫu 09 (Phiếu nhận xét của giáo viên hướng dẫn) – Download
  7. Mẫu 10 (Phiếu đánh giá của sinh viên đối với doanh nghiệp thực tập) – Download
  8. Mẫu đánh giá của doanh nghiệp về sinh viên thực tập ngành Chế tạo máy – Download
  9. Mẫu đánh giá của doanh nghiệp về sinh viên thực tập ngành Cơ điện tử – Download
  10. Mẫu đánh giá của doanh nghiệp về sinh viên thực tập ngành Kỹ thuật cơ khí  – Download
Đơn vị liên kết