Mẫu báo cáo thực tập doanh nghiệp

Sinh viên có thể tham khảo các mẫu báo cáo sau. Hướng dẫn chung cho sinh viên thực tập – Download Mẫu 02 (Đơn xin thực tập doanh nghiệp) – Download Mẫu 04 (Giấy xác nhận sinh viên thực tập) – Download Mẫu 06 (Nội dung, hình thức trình bày báo cáo thực tập doanh … Đọc tiếp Mẫu báo cáo thực tập doanh nghiệp