ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Xưởng Cơ điện
chuynmuccodien
Xưởng Cơ điện
Đơn vị liên kết