ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
chudenamhoc_new
Seminar Bộ môn Cơ điện tử lần 8 – 2023
20/06/2023

Kính mời quý thầy cô cùng các em học viên, sinh viên quan tâm đến kỹ thuật vi cơ điện tử, cơ kỹ thuật và nghiên cứu khoa học đến tham dự Seminar Bộ môn Cơ điện tử lần 8 – 2023.

Seminar Quốc tế Bộ môn Cơ điện tử lần 8 – 2023

—–&—–

Thời gian: 10h00 thứ 3, ngày 27/06/2023.
Địa điểm: Phòng Nghiên cứu 04 (tầng 2 nhà V) – Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh.
Đối tượng tham dự: Sinh viên, học viên cao học Khoa Công nghệ Cơ khí, giảng viên làm công tác cố vấn học tập cho sinh viên và các giảng viên – sinh viên quan tâm.
Link đăng ký: https://forms.gle/QpH1u9Bj8yRRsTSd9

Diễn giả:

Giáo sư Seung-Bok Choi, The State University of New York at Korea (SUNY Korea), Hàn Quốc


Chủ đề

Effective study methods at university

(Phương pháp học tập hiệu quả ở đại học)
Giáo sư Seung-Bok Choi
The State University of New York at Korea (SUNY Korea), Hàn Quốc

Abstract: In this seminar, two different approaches to effectively study at university are introduced. The first approach is a kind of ordinary procedures including analysis of the syllabus, frequent questions to the teacher, finding a study buddy (group study) and explaining learned concept to yourself. The second approach is much different from the first one focusing on the creative way. For example, how to make your own study plan, how to expand the class knowledge to real systems as well as natures phenomena, and how to continuously carry out your plan. In addition, keep all notes and exam files and make efforts to integrate the class knowledge with other fields such as music, life philosophy and open AI tools.

Tạm dịch: Trong seminar này, diễn giả giới thiệu hai cách tiếp cận khác nhau để học tập hiệu quả ở trường đại học. Cách tiếp cận đầu tiên là một quy trình thông thường bao gồm phân tích đề cương môn học, đặt câu hỏi thường gặp cho giáo viên, tìm bạn học (học nhóm) và giải thích khái niệm đã học cho chính mình. Cách tiếp cận thứ hai khác nhiều so với cách thứ nhất là tập trung vào tính sáng tạo. Ví dụ, cách lập kế hoạch học tập của bản thân, cách mở rộng kiến thức trên lớp liên hệ đến các hệ thống thực tế cũng như bản chất các hiện tượng, và cách liên tục thực hiện kế hoạch của mình. Ngoài ra, hãy giữ tất cả các ghi chú và tệp bài kiểm tra, đồng thời nỗ lực tích hợp kiến thức trên lớp với các lĩnh vực khác như âm nhạc, triết lý sống và các công cụ AI mở.


Bộ môn Cơ điện tử

Đơn vị liên kết