TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Chiến lược phát triển
Chiến lược phát triển

Để xứng tầm là một đơn vị mũi ngọn của Trường trong công tác giảng dạy và tiến tới đạt chuẩn quốc tế về giáo dục đào tạo, tập thể và ban lãnh đạo khoa không ngừng cải tiến phương pháp giảng dạy và đưa ra một chiến lược phát triển phù hợp, đó là:

  • Đổi mới mục tiêu, phương pháp giảng dạy, phát triển đội ngũ nhà giáo, đáp ứng yêu cầu vừa tăng qui mô, vừa nâng cao chất lượng, hiệu quả và đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp quản lý giáo dục đạt bằng với trình độ các trường tiên tiến của cả nước và quốc tế.
  • Hoàn chỉnh hệ thống giáo dục đại học theo hướng chuẩn hóa về nội dung chương trình đào tạo, cán bộ giảng dạy, hệ thống các phòng thí nghiệm, thực hành.
  • Đội ngũ giảng viên đạt đẳng cấp khu vực và quốc tế, có thể giảng dạy các chương trình đào tạo tiên tiến, hiện đại, trong đó có nhiều chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh.
  • Cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.
  • Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên thật sự sâu rộng; liên kết chặt chẽ với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đạt nhiều kết quả có giá trị, thiết thực, phục vụ đào tạo cũng như ứng dụng trong sản xuất kinh doanh và đóng góp cho phát triển khoa học, công nghệ. Có nhiều công trình nghiên cứu đạt cấp quốc gia và khu vực.
  • Nhiều sinh viên đạt giải học sinh giỏi quốc gia và quốc tế.
  • Nhà trường được tổ chức, vận hành và hoạt động theo một cơ chế hoàn toàn mới, tự chủ cao, có không gian học thuật tự do, đảm bảo thực hiện các khám phá, sáng tạo trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu.
  • Trở thành một Khoa đào tạo có đẳng cấp, có thương hiệu ở trong nước và khu vực, được xếp vào danh sách các trường hàng đầu khu vực các nước ASEAN.

STUDENT'S SCIENTIFIC RESEARCH

Đề tài sinh viên khoa Công nghệ cơ khí

đạt giải nhất Euréka lần thứ 17

Đơn vị liên kết