TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Mục tiêu đào tạo
Mục tiêu đào tạo

Với mục tiêu đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho công cuộc phát triển kinh tế của đất nước nói chung và của Bộ Công Thương nói riêng, tập thể và ban lãnh đạo khoa Công Nghệ Cơ Khí đặt ra các chiến lược mục tiêu phát triển đào tạo, bao gồm:

  1. Đào tạo phải gắn với thực tế;
  2. Xây dựng đội ngũ giáo viên trình độ cao;
  3. Đầu tư trang thiết bị dạy học và nghiên cứu hiện đại đạt chuẩn quốc tế;
  4. Đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tích cực (Active learning), tăng cường bồi dưỡng kỹ năng mềm (Soft skill) cho sinh viên;
  5. Gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học;
  6. Tăng cường hợp tác với doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học;
  7. Mở rộng hợp tác với các trường chất lượng cao trên thế giới trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Khoa Cơ khí định hướng phát triển đến năm 2020 đào tạo bậc Tiến sĩ. Xây dựng phòng thí nghiệm đạt chuẩn Quốc tế và khu vực, trang bị các máy tiện phay CNC 6, 8, 9 trục. Khoa Cơ khí đang xây dựng chương trình đào tạo đại học theo chuẩn giáo dục nghề nghiệp cho 3 chuyên ngành Cơ khí, Chế tạo máy và Cơ điện tử, đến năm 2020 kiểm định thành công 2 chương trình Cơ khí và Chế tạo máy. Tăng cường kết nối doanh nghiệp để xây dựng chương trình đào, sinh viên thực tập cũng như nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài khoa học và tốt nghiệp tại doanh nghiệp

Sinh viên cơ khí tại lễ tốt nghiệp

Đơn vị liên kết